Motstånd som motstånd, eller?

Att olika typer av kondensatorer kan ha olika egenskaper är vida kännt, och därför väljs med omsorg
Vad som är mindre vedertaget är dock att även olika typer av resistorer har olika egenskaper, som gör dem mer eller mindre lämpade för olika positioner i kretsen.
Egenskaper som impedans (främst induktans) och brus, gör att man på vissa ställen helt enkelt måste välja rätt resistortyp för att kretsen skall fungera som tänkt
Förutom detta rent tekniska val, så bildar den sammansatta helheten av resistorns strökomponenter -precis som alla andra komponeneter, en viss "ljudsignatur" som alltså är ett rent subjektivt val.
Denna "signatur" kan mao vara mer eller mindre framträdande beroende på var komponenten är placerad i kretsen.


Låg induktans. Detta erhålls genom att undvika ferro-material (järn) i någon del av komponenten. Järn är billigt. Om man inte specifikt söker en låg-induktiv resistor så är risken mycket stor att den valda resistorn innehåller järn. Gate-stopper (FET) eller grid-stopper (elektronrör), är en typ av position där en låginduktiv resistor kan vara direkt avgörande för dess funktion


Brus. Olika typer av resistorer genererar olika mycket brus. I applikationer där brus påverkar negativt, bör en lågbrusig resistor användas. Extra viktigt är detta i förstärkare där bruset försträrks mycket med signalen, och påverkar slutresultatet negativt. Gamla kol-massa resistorer (t.ex Allen Bradley) är en resistortyp som brottas med höga brusnivåer, och bör därför undvikas i positioner där bruset kan komma att förstärkas till höga nivåer.

Nedanstående resistor, Meggitt Holsworthy H4 (kallas HOLCO) är en låg-brusig, låg-induktiv metallfilms-resistor, som fått ett lite mytomspunnet rykte för sina goda egenskaper.
Ryktet har dock gjort att namnet levt vidare trotts att nyproducerade HOLCO är en helt annan resistor än originalet.
Vid första anblicken verkar H4 resistorn väldigt stor för bara "bara" tåla 0,5 Watt.
Den fysiska strleken har att göra med att man efterstävat låg resistans tolerans, då en fysiskt större metallfilms-stav kan laser-skäras med högre noggranhet.
Man har även använt koppar i samtliga metall-delar.
Kopparen är dyr i gämförelse mot järn, men fungerar inte som den ferro-kärna som järnet annars utgör.
Kopparn medför mao en avsevärt lägre induktans
Men då koppar är betydligt mjukare än järn måste resistorns änd-hattar vara fysiskt större för att hålla för mekanisk påverkan.
Den ursprungliga HOLCO-resistorns resistorstav guldförgylldes även i ändarna för att ge en lågbrusig koppling till änd-hattarna i koppar
Observera! Det rekomenderas starkt att HOLCO-resistorn inte skall ben-bockas ända inpå resistorkroppen, utan att änd-hattarna avlastas med en tång minst 5mm ut från resistorkroppen.
Belastas ändhattarna bildas sprickbildningar i resistorn som leder till ökat brus.

Nedanstående HOLCO resistorer är de mycket eftertraktade Meggitt Holswothy orignal från 70-talet
Dessa kallas ibland för "originalet", "the old ones" eller "generation one"
Senare övertogs HOLCO resistorn av TYCO vilka av ekonomiska skäl tog bort vissa tidskrävande moment och material.
Det finns tom nyproducerade HOLCO-resistorer med ferro änd-hattar! vilket är tvärt om hela ideen med denna resistor...
Ja så går det när ekonomiska intressen går före kvalitet...
Nedanstående resistorer är dock äkta vara.
Åldern (ca 30-40år) märks på de förtennta delarna är lite matta grå i stället för nyproducerade blanka.
Tenn-vätning är dock ej ett problem med blyat tenn

Det subjektiva valet av resistortyp map ljudsignatur måste var och en göra själv.
Men ofta används ord som "nykter, ofärgad eller ren" i samband med HOLCO resistorn
En mycket fin resistor som passar på samtliga positioner i signalvägen
Jag hittade denna "resistor shoot out" på nätet: http://www.sasaudiolabs.com/resistor.htm

Holco (Meggitt Holsworthy), NOS resistor
Typ: Låginduktiv metall/film resistor
ledarmaterial: metallfilm/förtennt koppar
Isolering: Epoxy (svart, vit text)
Effekt: Max 0,5W
Tollerans: 0,5-1%
Storlek: 3,7 x 10 mm (kropp), 0,8 x 30 mm ansl. ben
Spänningstålighet: 350V
Fabrikat: Meggitt Holsworthy (Made in UK)
Spec: http://www.partsconnexion.com/PDF/katalogy.pdf
Artikel: R1 (ange resistans)
Pris: 10Kr/st
Matchat par 25Kr/par
Frakt: ca 10Kr  (Kuvert + porto)
Resistans (Ohm):
30R1
30R6
34R8
36R5
38R3
40R2
42R2
44R2
46R2
48R7
53R6
56R2
59R
61R9
64R9
68R1
71R5
75R
78R7
82R5
86R6
90R9
93R3
105R
110R
115R
127R
133R
140R
147R
154R
162R
169R
178R
187R
196R
205R
215R
226R
237R
249R
261R
274R
287R
316R
365R
383R
402R
422R
442R
464R
487R
536R
590R
619R
649R
681R
715R
750R
787R
825R
866R
909R
955R
1K1
1K15
1K21
1K27
1K33
1K40
1K47
1K54
1K62
1K69
1K78
1K87
1K96
2K37
2K49
2K61
2K74
2K87
3K16
3K48
3K65
3K83
4K22
4K42
4K87
5K36
5K90
6K19
6K49
7K50
7K87
8K66
9K53
11K5
12K1
12K7
15K4
16K9
18K7
21K5
23K7
26K1
28K7
31K6
34K8
36K5
38K3
40K2
42K2
44K2
51K1
53K6
61K9
64K9
68K1
71K5
78K7
90K9
95K3
105K
115K
127K
140K
147K
154K
162K
169K
178K
187K
196K
205K
226K
237K
249K
261K
274K
287K
301K

RSS 2.0